• Info Terugbetaling

Er is een volledig en actueel overzicht ivm terugbetaling gemaakt en te consulteren op : http://www.opgang.be/themas/kostprijs-van-de-ggz