Deskundig leiding geven kan je leren

Leidinggeven, dat is een leerproces.

Effectief leidinggeven en leiderschap kan je leren, het is een deskundigheid, iets wat door veel oefenen en feedback steeds beter lukt.

WHY?

De primaire doelstelling van een leider is om het doel en de richting te bepalen en het team daarin mee te krijgen. Die leider is echter ook maar een mens. Om bevlogen te zijn, heeft hij/zij nood aan steun, werkzame en gevalideerde interventies, feedback en begeleiding.

Professionele coaching komt hieraan tegemoet.

De coaching heeft niet alleen betrekking op de leider en zijn stijl van leiderschap maar op heel het team dat hij/zij onder de armen heeft. De leider moet ook vaak rekening houden met de beslissingen die het management neemt. Er is een duidelijk verband tussen de leidinggevende, zijn team en het management dat ook aan bod komt tijdens de coaching.

WHO?

Leiders die met de tussenpositie worstelen en in de knoei zitten met zichzelf, met hun team, met hun rol/positie, met hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden, met hun motivatie, …

HOW?

We starten met de coachingsvraag. Daarmee bepalen we de doelen die in de ondersteuning uitgewerkt worden. Deze doelen omzetten naar een verhoging van de werkzaamheid van de leider wordt het gezamenlijke resultaat.

De aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, gekoppeld aan de persoonlijke waarden en ervaringsgericht leren. De coachee heeft de lead. De coach is faciliterend en werkt naar het resultaat. Indien de coachee dat oké vindt kan ook de werkgever meewerken. Zo bekomen we een duurzaam resultaat.

Er zijn dus verschillende spin-offs mogelijk rond coaching van leidinggevenden. Gewaarzijn kan een team-sessie organiseren waarbij de leidinggevende en het hele team aanwezig zijn. Als er een probleem is in de groepsdynamiek van het team kunnen we hier ook rond teambuilding werken.

Voorbeeldsituaties? Klik hier!
Hoe werkt het?
Tarieffiche bekijken