Werkwijze

De intake

In de intake geeft de coachee aan welke uitdagingen er spelen. De coach stelt samen met de coachee doelen op die een rode draad vormen voor de coaching van de leidinggevende.

De sessies

In de 4 volgende sessies analyseren we situaties. We proberen oplossingen en interventies uit. En we testen het geleerde uit op een heel praktische wijze.

De waarden van de leidinggevende vormen de basis. Wetenschappelijke modellen bieden inspiratie. Het maatwerk, de voortdurende afstemming op de context van de coachee is leidend voor alle items die aan bod komen in de coaching.

Evaluatie en bijsturing

Na de eerste 5 sessies is er een evaluatie voorzien. De coachee kijkt naar de evolutie ten opzichte van de vooropgestelde doelen. De integratie naar het werkveld is zeer belangrijk.

Tijdsinvestering

Intakefase – 1u30

Doelen bepalen & oefeningen – +/- 4 x 1u30

Evaluatie & bijsturing – 1u30

Tarieffiche bekijken