Het stappenplan van Leren is Werken voor persoonlijke begeleiding.

De intake

We starten met een intakefase. De klant geeft aan welke uitdagingen er spelen in haar leven. Op basis van dit gesprek komen we tot een vraagverheldering die bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Wat is de eigenlijke vraag?
  • Wat kan er in dit traject worden gerealiseerd?
  • Welke doelen stellen we voorop?
  • Wat zijn de gewenste effecten/resultaten na dit persoonlijk traject op maat van de behoeften, de waarden en de doelen?

De sessies

In deze sessies worden doelen bepaald en oefeningen uitgewerkt. Gemiddeld vinden er tussen de 3 à 6 sessies plaatst.

Evaluatie en bijsturing

Na 4 sessies volgt een evaluatie. Daar analyseren we de volgende vraagstukken:

  • Wat hebben we bereikt?
  • Hoe is het om met deze nieuwe aanpak/gedrag/interventies om te gaan?
  • Wat is er nog nodig om tot een integratie te komen?

In dit proces zijn de behoeften en wensen van de klant leidend. Er wordt gekeken hoe er vanuit empowerment beweging optreedt en de patronen die de klant wil veranderen.

Tijdsinvestering

Intakefase – 1u30

Doelen bepalen & oefeningen – +/- 4 x 1u

Evaluatie & bijsturing – 1u

Tarieffiche bekijken